Annonsera här

Kontakta oss om du är intresserad av att annonsera på denna sida.

Att arbeta nära människornas bostäder

stockholm bostäder

De flesta som är i behov av elektriker är antingen byggfirmor som behöver elektriker som kommer och drar elen till de fastigheter som de bygger, eller privatpersoner som behöver el i sina hem, eller som behöver reparera något i sina hem som har med elektricitet att göra; såsom trasiga väguttag, nya vägguttag eller nya proppskåp. De flesta tjänster som kan utföras i hemmen kan dras av i Rot-avdragen. Men det är endast arbetskostnaden som är avdragsbar i Rot-avdraget, tjänsteresor, alltså till och från bostaden är inte avdragsbara. Ska man då konkurrera med andra elektriker är det en fördel om man arbetar nära människornas hem för att sänka deras kostnader för elektrikernas resor till och från deras hem.

Ungefär så är det arbeta i Nacka

I Nacka bor det över 100.000 människor och 42.298 bostäder (minst 2017) av dem är det 15.634 som är småhus, och 506 ”övriga” hus enligt Nackas egen hemsida. Bland alla dessa människor och hushåll och villor och radhus finns det alltid behov av elektriker, bland många andra hantverkare som behövs för olika renoveringar. Då är det viktigt att kunna erbjuda alla slags tjänster som de kan komma att behöva. Särskilt om det är äldre hus, då är det viktigt att besiktiga husen så att de inte gömmer någon gammal elektronik som kan vara farlig för människorna som bor i dem.

Viktigt att inte lekmän arbetar med el

Det är mycket viktigt att det bara är professionella elektriker som alltid arbetar med elen, det kan lätt hända olyckor som är relaterade till elektricitet. Många tänker att vissa av dessa arbeten kan de göra själva men inser inte risken med arbetet. Som elektriker som kommer i kontakt med kunder är det viktigt att alltid poängtera detta, och inte tänka att alla känner till det. Det är inte säkert att människor tänker i dessa banor.

Arbeta med marknadsföring

Som elektriker, och som egen företagare (eventuellt) är det viktigt att nå ut till sina blivande kunder. Det innebär att man som elektriker behöver göra reklam för sina tjänster och nå ut till människorna, antingen med reklam eller annonser så att de hittar till ditt företag. De flesta kunder brukar vända sig till Google och googla de produkter och tjänster som de söker. Därför bör man göra sin reklam och vara synlig på Google framför allt. Så som denna elektriker som arbetar i Nacka gör. Läs mer här.