Annonsera här

Kontakta oss om du är intresserad av att annonsera på denna sida.

Jordfelsbrytare – En säkerhetsåtgärd som räddar liv

Ett enkelt sätt att undvika stötar och bränder.

Elektriker installerar jordfelsbrytare

Ett enkelt sätt att höja elsäkerheten i ditt hem är att installera en jordfelsbrytare. Om olyckan är framme kan den till och med rädda liv.

En jordfelsbrytare är ett enkelt, och ekonomiskt, sätt att rädda liv. Den förhindrar på ett effektivt sätt att du får en livsfarlig elektrisk stöt genom kroppen och kan också stoppa bränder. Den vanligaste orsaken till husbränder är nuförtiden elfel, så en jordfelsbrytare är en ofta en bra investering på sikt.

Det finns två sorters jordfelsbrytare. En är till för personskydd, och har en maximal felströmsinställning på 30 milliAmpere. Jordfelsbrytaren som är avsedd för brandskydd har en maximal felströmsinställning på 500 milliampere.

Hur fungerar då en jordfelsbrytare? Den bryter snabbt strömmen om en elprodukt skulle bli spänningsförande på ytan och någon samtidigt berör ett jordat föremål. Jordfelsbrytaren känner snabbt av de små strömmar som kan orsaka brandrisk. Den snabba avstängningen av strömmen minskar därmed risken för allvarliga elrelaterade personskador och även elbränder.

Kortslutning
Gamla och slitna elkopplingar kan ge kortslutning. Utan jordfelsbrytare kan de ge upphov till bränder och fara genom stötar.

Ett kompletterande skydd

En jordfelsbrytare är ett mycket bra kompletterande skydd till övriga skyddsåtgärder som exempelvis säkringar och skyddsjordning. Viktigast är dock förstås att man underhåller elanläggningen ordentligt.

Det är enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare. Krav på jordfelsbrytare i bad- och duschrum och utomhus infördes i starkströmsföreskrifterna 1996. Sedan år 2000 är det krav på att alla vägguttag i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis, fritidshem och andra offentliga lokaler ska vara bevakade av jordfelsbrytare. 2014 utökades det kravet till att gälla även ändrade och utvidgade installationer.

En annan variant är portabla jordfelsbrytare, som en privatperson kan installera. Den portabla varianten bör vara märkt med 0,03 A eller 30 mA. En portabel jordfelsbrytare går bra att installera även om du redan har en fast installerad. På det sättet slipper du få hela hemmet avslaget när olyckan är framme, då stängs bara den delen av hemmet som är kopplad till den portabla brytaren av.

Måste kontrolleras regelbundet

En jordfelsbrytare håller inte för evigt. Rekommendabelt är att kontrollera funktionen genom att trycka på testknappen. Om strömmen inte bryts när du trycker på knappen så bör du omedelbart byta ut utrustningen. Minst två gånger om året bör man göra denna kontroll för att vara på den säkra sidan.

Är det fel på en portabel jordfelsbrytare bör du ta kontakt med återförsäljaren eller gå med den till elåtervinningen.