Annonsera här

Kontakta oss om du är intresserad av att annonsera på denna sida.

Elektriker|Grundläggande guide till ett varierat yrke

Elektrikeryrket har goda framtidsutsikter

Elektriker - ett spännande yrke

Vad gör en elektriker?

Utan elektrikern skulle samhället stanna. Så viktig är elektriciteten vårt moderna liv.
Elektrikern har alltså ett ansvarsfullt arbete, med många olika arbetsuppgifter.


Elektrikeryrket kan i grova drag delas in fyra grupper: installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och distributionselektriker.

Installationselektrikern har på sin lott att dra ledningar i alla slags fastigheter, samt att jobba på ombyggnationer och renoveringar.

På nybyggen lägger installationselektrikern ut rör, monterar in elcentraler där strömmen tas emot och drar kablar. Det handlar också om att dra ledningar i rören, sätta upp strömbrytare och montera belysning. Installationselektrikern ansluter även kylskåp och spisar och drar ström till fläktar och värmeanläggningar. På ombyggnader ingår att ta bort gamla ledningar. I arbetet är det viktigt att kunna förstå ritningar och scheman.

Serviceelektrikern söker efter fel och reparerar och bygger om elektriska anläggningar. Det kan också ingå att göra mindre installationer. Kabeldragning, montage av elcentraler och installation av vitvaror, värmepumpar och solpaneler kan också vara uppdrag för en serviceelektriker. Även för en servicetekniker gäller det att vara kunnig när det gäller ritningar och beskrivningar, samt att behärska de mätinstrument man använder för felsökning.
En elektriker som jobbar i ett säkringsskåp
En industrielektriker sysslar med installationer, underhåll och reparationer av industriernas automatiska elanläggningar. Inom industrin arbetar elektrikern med både hög- och lågspänning.

Det är mycket viktigt att snabbt åtgärda fel som uppstår i industrierna automatiska program. Industrielektrikern använder mätinstrument och testprogram för att hitta felet och sedan åtgärda det. Arbetet kan ske under stor tidspress, skift-och helgarbete är heller inte ovanligt. Man måste vara noggrann i yrket då ett misstag kan kosta stora pengar.

Distributionselektrikern sköter elnätet och arbetar med ledningarna, ända från kraftverket till elmätaren i enskilda hus. I jobbet ingår att åtgärda akuta fel, som strömavbrott. Då behöver elektrikern vara på plats så snabbt som möjligt för att kunden ska kunna få tillbaka strömmen.

I arbetet ingår även att byta ut gamla ledningar och andra slitna delar i nätet. Det är viktigt att känna till hur elnätet är uppbyggt, att kunna läsa ritningar och behärska dataprogrammen som hjälper till med felsökningen.

Viktig servicekänsla

Det finns flera egenskaper som är viktiga för elektriker, oavsett vilken inriktning du valt.

Känsla för service är en, eftersom man ofta kommer i kontakt med kunder. Kundbemötandet är därför mycket viktigt. En elektriker måste också vara en bra problemlösare eftersom det ofta dyker upp svårlösta utmaningar i arbetet. Att vara i bra fysisk form är också en stor fördel, eftersom jobbet kan innebära tunga lyft, av till exempel kablar och elcentraler.

Viktigast är kanske säkerhetstänket. Felaktigt hanterad elektricitet är farlig och det gäller att vara noggrann i alla moment.

Utbildning

De flesta elektriker har utbildat sig på gymnasieprogrammet el och energi. Det finns även vuxenutbildningar för den som vill in i yrket senare i livet.

Efter utbildningen är det vanligt att man gör en lärlingstid på ett elföretag i ett år. Efter lärlingstiden utfärdar Elbranschens centrala yrkesnämnd ett certifikat som visar att du är en färdigutbildad elektriker.