Annonsera här

Kontakta oss om du är intresserad av att annonsera på denna sida.

Solenergi – Tips för den som vill satsa på solpanel

Vad är viktigt att tänka på när du väljer solpaneler

Installation av solpaneler

Solceller blir allt vanligare som elkälla och uppvärmningsmetod. Vi går här igenom fördelar och nackdelar med solpaneler, och avslutar med några grundläggande tips för den som funderar på att börja använda solenergi.

Många ställer sig frågande till att installera solpaneler på taket av estetiska skäl. Det anses helt enkelt förstöra husets utseende.

Nja, numera finns det solpaneler för elproduktion och solfångare för uppvärmning som passar in i tak- eller fasadmaterial på ett snyggt och diskret sätt. Men hur panelerna passar in varierar förstås mellan olika hus och den personliga smaken spelar självklart också in.

Ett bra tips är att ta sig tid att åka runt och titta på olika referensobjekt. På det sättet kan man se hur det kan se ut och få ett kvitto på att det fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Det finns dessutom gott om hus med solenergilösningar att använda som referens. I dag finns det över 50 000 anläggningar för solenergi i Sverige, varav de flesta är installerade på småhus.

Inget för vinterbruk

Att värma upp huset under de kalla vintermånaderna med solenergi är inte att tänka på. Men det går utmärkt av kombinera med biobränsle, som exempelvis en pelletspanna. Man låter pelletspannan går för fullt på vintern och låter solen ta över på sommaren.

Kort sagt: solenergi passar bra i hus där man vill komplettera uppvärmning med olja eller biobränsle. Solenergi kan också fungera bra som komplement till en värmepump.
Solenergi lönar sig mest på sommaren i Sverige
En annan fördel är att solenergin är miljövänlig och har liten klimatpåverkan. Man blir dessutom inte sårbar för prisökningar på energi eftersom solenergin i princip är gratis efter installationskostnaden. Enligt vissa beräkningar tar det i genomsnitt 7-10 år innan investeringen har betalat sig.

Att installera solpaneler inte särskilt svårt, men man måste först se över husets specifika förutsättningar. Det gäller att ha en södervänd och skuggfri yta på taket och fasaden och man bör tänka igenom hur man ska passa in solcellerna i det befintliga värmesystemet.

Ett bra tips är att ta in flera olika offerter och använda installatören som bollplank under hela processen.

Fyra saker att tänka på innan du installerar solpaneler/solfångare

  1. Ta reda på vilka ytor, på tak, fasad eller mark, som är lämpliga för solcellsinstallationer. Riktning mot söder med 45 graders lutning helt utan skugga är bäst.
  2. Kolla igenom kostnaderna ordentligt. Ta också reda på hur många kilowatt el varje anläggning beräknas producera.
  3. Bygglov krävs oftast för installation av solenergi. Du bör kontrollera vad som gäller för just ditt hus.
  4. Ska du installera ett stort solcellssystem så kan söka solcellsbidrag från energimyndigheten. Bidraget täcker 35 procent av den totala kostnaden för installationen. För ett mindre system går det att reglera i efterhand.