Annonsera här

Kontakta oss om du är intresserad av att annonsera på denna sida.

Hur bra luft har du inne?

Kall tjej under filt i soffa

Alla vet att bra luft inomhus är mycket viktig. Vi bekymrar oss ibland för utomhusluften och får veta att vi får i oss mycket bly om namn bor i en av våra storstäder i Sverige. Varje år utför landet kommuner luftmätningar för att veta hur illa – eller bra det står till med utomhusluften vi andas in. Vi förfäras oss över avgaser från bilarna och bor ogärna vid stora motorvägar. Däremot oroar vi oss mycket mindre för inomhusluften, trots att vi kanske borde göra det. Vi tillbringar ju alltmer av vår tid på dygnet inomhus, både på jobbet  och fritiden. Det är snart bara trädgårdsmästare, byggjobbare och parkarbetare som har förmånen att vara utomhus under sin arbetstid. Alla andra får försöka tillbringa mer av sin fritid ute.

Se till att inomhusluften är bra

Det sägs ju att villaägare lever längre. Åtminstone de som har en trädgård och gärna vistas utomhus och pysslar med den. Så, hur står det till med luften vi andas in när vi sitter på våra kontor, eller i våra hem? De som oroar sig för utomhusluften tänker kanske inte tänker på att syresättningen inomhus ofta är undermålig. Jobbet blir lidande av att vi inte får i oss tillräckligt syre under arbetstiden. Skolbarnen får svårt med koncentrationen om de inte är ute på rasterna och leker, eller vad de nu gör då.

Skaffa bättre ventilering

För att få en så bra syresättning i luften vi andas in då vi vistas inomhus bör vi ha så bra ventilering som det bara är möjligt. I alla hus måste man göra riktiga OVK-besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll). Det är kommunerna som ansvarar för att alla gör sin plikt för en OVK-besiktning. En av sakerna man försöker motverka med en årlig OVK är att se till att luften vi människor andas in inte ger upphov till mögel av för hög luftfuktighet. I Sverige har vi nationella mål med miljökvaliteten, som ”God bebyggd” miljö och ”God inomhusmiljö”. Våra byggnader ska inte ge upphov till sjukdomar. Har man alltså ett hus, ansvarar alla för att inomhusluften är tillräckligt bra så den att den får godkänt vid en OVK. Om luften skulle bli underkänd vid en sådan kontroll, vad ska man då göra? Ja, då är det till att se över sin ventilation så att människor inte blir sjuka.

Uppgradera ventilationssystemet kan räcka

Blir man underkänd som husägare, företagsägare med anställd personal och ansvarar för fastigheten där de sitter eller är fastighetsägare och har hyresgäster måste man ta sitt ansvar och byta ut ventilationssystemet så att inomhusluften klarar kontrollen. Har man ansvaret för ett kontor, som ju så gott som alla har datorer, en för varje person som arbetar, måste man uppgradera ventilationssystemet för hyresgästernas, eller de anställdas bästa.

Spara energi med bättre ventiler

Att uppgradera sin ventilation är bra på fler sätt än att de som vistas i byggnaden får bättre syresättning i inomhusluften. Fastighetsägare kan med en bättre ventilation sänka sina värmekostnader. Vid en OVK får de information om du hur de kan optimera energiförbrukningen. Så varför inte förekomma ett underkännande vid en OVK och uppgradera ventileringen? Läs mer här om ventilationssystem som hjälper din fastighet. Läs mer här om ventilation i Stockholm.