Annonsera här

Kontakta oss om du är intresserad av att annonsera på denna sida.

Det är få elarbeten som man själv får utföra

Det är näst intill inga elarbeten som man själv får utföra. För att elinstallationerna ska bli säkra måste de utföras av en elektriker. Annars kommer heller inte försäkringen att gälla.

Man kan på sin höjd få byta en glödlampa eller laga en stickkontakt på en lampa, om man är säker på hur man gör, annars måste man anlita en behörig elektriker även till detta. Det beror på att felaktiga elinstallationer kan leda till allvarliga olyckor och bränder, ibland tyvärr också med dödlig utgång.

Det är därför viktigt att alltid anlita en behörig elektriker, och det är dessutom lag på detta. En elektriker åtar sig både små och stora uppdrag som att installera extra uttag i köket, montera utomhusbelysning, laddstolpe till elbilen eller dra nya el-ledningar i ett helt hus.

Skriv ett ordentligt avtal

Tack vare rot-avdraget behöver det inte vara särskilt kostsamt att ta hjälp av en elektriker. Vill man anlita en elektriker i Tyresö, kan det ändå vara bra att jämföra priser mellan några olika företag. Gäller arbetet elinstallationer i ett badrum eller annat våtutrymme måste elektrikern även ha särskild certifiering för detta.

Innan arbetet påbörjas ska man skriva ett ordentligt avtal med det företag som man valt att anlita. I kontraktet ska det klart och tydligt framgå vad som ska göras och vad det kommer att kosta, men också när arbetet ska vara slutfört. Detta är särskilt viktigt vid en nyinstallation i ett hus eftersom eventuella förseningar kan innebära att inflyttningsdatumet måste skjutas upp.