Annonsera här

Kontakta oss om du är intresserad av att annonsera på denna sida.

Till de flesta elarbeten måste man anlita en auktoriserad elektriker

Det är få elinstallationer som man själv kan och får utföra och i de allra flesta fall måste man anlita en behörig elektriker. Att själv dra elledningar är både olagligt och livsfarligt.

De flesta elinstallationer kräver en behörig elektriker, men man får om man vet hur man gör byta proppar eller laga en stickkontakt till en elektrisk apparat. Allt annat måste man överlåta till en elektriker.

Tyvärr är det ändå många som väljer att själva installera infällda spottar i taket eller att byta eluttag. Särskilt spotlights har de senaste åren orsakat många bränder, då lamporna som avger mycket värme kräver ett visst ventilerat utrymme bakom. Men felaktiga elinstallationer kan även leda till personskador och i värsta fall dödsolyckor om man får elchocker genom kroppen.

Vanligt att gamla elledningar orsakar brand

Det är också vanligt att bränder i gamla hus orsakas av äldre elledningar. Flyttar man till ett gammalt hus kan det därför vara bra att så fort som möjligt låta en elektriker utföra en elbesiktning. Elektriska ledningar åldras och slits men ofta har de heller inte den kapacitet som krävs i ett modernt hushåll.

Till skillnad från förr använder vi idag många olika elektriska apparater som drar mycket el och husets elsystem måste vara anpassat för detta. En elektriker kan även kontrollera så att jordfelsbrytare fungerar som den ska och byta ut husets gamla proppskåp mot en ny elcentral.

Saker att tänka på då man anlitar en elektriker

Man ska inte dra sig för att anlita en elektriker för att installera fler eluttag i köket eller för att bara koppla in en ny lampa i taket. Det är viktigt att elinstallationerna blir rätt och säkra, därför ska man vara noga med att anlita en auktoriserad elektriker. På de flesta elektrikers hemsidor kan man enkelt fylla i ett formulär och be om ett kostnadsförslag.

Genom att vända sig till mer än en elektriker kan man jämföra priser innan man bestämmer sig för vem man vill anlita. Men det är viktigt att även ta hänsyn till referenser. Då ökar chansen att man får hjälp inom utsatt tid och att arbetet går smidigt. En seriös elektriker upprättar också ett protokoll över vad som har gjorts och vilka material som har används. Dokumentet är som en slags extra försäkring ifall att ett fel skulle uppstå, men är även bra att visa vid en eventuell försäljning av bostaden.